Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je podjetje SMAK printtisk, Silvester Murgelj s.p. (v nadaljevanju SMAK printtisk) nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, avdio – video posnetki, računalniški programi) objavljenimi na spletnem mestu smaklabels.com. Prepovedano je vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje v komercialne namene brez pisnega dovoljenja podjetja. Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Po 50. členu ZASP-a sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno rabo.

Omejitev odgovornosti

Podjetje SMAK printtisk se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbela za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnem mestu. S tem omenjeno podjetje ne izključuje možnosti za pojav napak med vsebinami objavljenimi na spletnih straneh. Zato so informacije posredovane prek te spletne strani zgolj informativne narave, saj podjetje ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost. Podjetje SMAK printtisk niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. Podjetje se bo trudilo za nemoteno delovanje spletnega mesta, vendar ne more biti odgovorno za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletnega mesta. Podjetje lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem spletnem mestu, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na smaklabels.com ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa smaklabels.com za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Podjetje SMAK printtisk ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom smaklabels.com. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost podjetja SMAK printtisk za vse primere izključena.

Ne/spoštovanje določb iz Pravnega obvestila

Podjetje in avtorji vsebin, objavljenih na spletnem mestu, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Splošno

Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno ustrezno sodišče. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

SMAK printtisk, Silvester Murgelj s.p
Prečna 9, 8000 Novo mesto, Slovenija

  Tel:   +386 7334 8516
  Fax:  +386 7334 8517

slide 4 one book s  

 

    NOVO   

    Nova embalaža