Certifikati

Excellent SME Slovenia

je priznanje za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija izdaja najboljšim srednjim, malim in mikro podjetjem. Glavni namen certifikata, ki sovpada z EU direktivami, je promocija uspešnih malih in srednje velikih podjetij, varnega poslovanja, dobrih poslovnih praks in povečevanje transparentnosti trgov. Poleg tega pomaga strankam in njihovim poslovnim partnerjem pri zmanjševanju finančnih in drugih tveganj pri poslovanju.

Certifikat omogoči domačim in tujim poslovnim partnerjem preverjanje obstoja podjetja, pravilnega spletnega naslova in - kar je najpomembneje - kreditne sposobnosti. Osnova za certifikacijo je kreditna ocena in dnevni monitoring, ki ju zagotavlja COFACE Slovenija. SafeSigned tehnologija hkrati zagotavlja, da "Excellent SME Slovenia" spletnega pečata ni mogoče kopirati ali uporabljati na drugi, neverificirani spletni strani. Potencialni in obstoječi partnerji lahko na podlagi nameščenega spletnega pečata v elektronskem svetu razlikujejo med uspešnimi in manj uspešnimi podjetji.

Boniteta odličnosti AA

AA sloBonitetna ocena odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost gospodarskih subjektov. Temelji na računovodskih izkazih subjektov za zadnje poslovno leto in napoveduje varnost poslovanja v naslednjih dvanajstih mesecih.


Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo nadpovprečno in izpolnjujejo kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih dogodkov: stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0.32% verjetnost), izbris subjekta iz poslovnega registra (< 1.15% verjetnost), blokada transakcijskih računov subjekta več kot 60 dni nepretrgoma oziroma več kot 90 dni pretrgoma (< 1.33% verjetnost).

V mednarodnem okolju je certificiranje že uveljavljena praksa, saj pridobitev bonitete odličnosti pomeni višji ugled in zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju.

SMAK printtisk, Silvester Murgelj s.p
Prečna 9, 8000 Novo mesto, Slovenija

  Tel:   +386 7334 8516
  Fax:  +386 7334 8517

slide 4 one book s  

 

    NOVO   

    Nova embalaža